ਅਸ਼ਵਗੰਧਾ: ਮਰਦਾਨਾਂ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਤੇ ਵਰਦਾਨ

What are the causes for the Sexual problems?

ਅਸ਼ਵਗੰਧਾ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਹਰਬਲ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਸਿਹਤ ਉੱਪਰ ਚੰਗੇ ਅਸਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਮਰਦਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਹੈ।

ਇਹ ਹਾਰਮੋਨਸ ਅਤੇ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ, ਤਣਾਅ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ, ਊਰਜਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਇਕਾਗਰਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅਸਰਦਾਰ ਹੈ।

  • ਟੈਸਟੋਸਟੀਰੋਨ ਬੂਸਟਰ: ਟੈਸਟੋਸਟੀਰੋਨ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਮਰਦਾਨਾ ਹਾਰਮੋਨ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਟੈਸਟੋਸਟੀਰੋਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਤਣਾਅ, ਆਦਿ ਨਾਲ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਘੱਟ ਟੈਸਟੋਸਟੀਰੋਨ ਦੇ ਆਮ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਸੈਕਸ ਡਰਾਈਵ ਵਿੱਚ ਕਮੀ, ਥਕਾਵਟ, ਇਰੈਕਟਾਈਲ ਡਿਸਫੰਕਸ਼ਨ, ਮੋਟਾਪਾ, ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਿਚ ਕਮੀ, ਅਤੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ। ਅਸ਼ਵਗੰਧਾ ਟੈਸਟੋਸਟੀਰੋਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਮੱਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਅਕਸਰ ਟੈਸਟੋਸਟੀਰੋਨ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਥੈਰੇਪੀ (TRT ) ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ  ਅਧਿਐਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਵਗੰਧਾ ਦਾ ਸੇਵਨ ਟੈਸਟੋਸਟੀਰੋਨ ਦੇ ਪੱਧਰਾ ਵਿੱਚ ਜਰੂਰੀ ਵਾਧਾ, ਸ਼ੁਕ੍ਰਾਣੂਆਂ  ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ, ਅਤੇ ਉੱਚ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਣ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਹਲਕੀ ਥਕਾਵਟ ਦੇ ਨਾਲ, 40-70 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ  ਭਾਰੇ  ਮਰਦਾਂ ਨੇ 8 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਅਸ਼ਵਗੰਧਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਸਟੋਸਟੀਰੋਨ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ।
  • ਕੋਰਟੀਸੋਲ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ: ਕੋਰਟੀਸੋਲ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਹਾਰਮੋਨ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਣਾਅ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ  ਬਣਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਉਦੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤਣਾਅ ਲਗਾਤਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਰਟੀਸੋਲ ਦੇ ਪੱਧਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉੱਚੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਕੋਰਟੀਸੋਲ ਅਤੇ ਟੈਸਟੋਸਟੀਰੋਨ ਦੋਵੇਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ  ਪਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਕੋਰਟੀਸੋਲ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਟੈਸਟੋਸਟੀਰੋਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਣਾਅ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਮਵਾਸਨਾ, ਊਰਜਾ, ਅਤੇ ਮੂਡ ਤੇ ਅਸਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸ਼ਵਗੰਧਾ ਕੋਰਟੀਸੋਲ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤਣਾਅ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬਾਲਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਜੜੀ-ਬੂਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸ਼ਵਗੰਧਾ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਦੇਣ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਰਟੀਸੋਲ ਦਾ  ਪੱਧਰ ਕਾਫੀ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ।
  • ਕਾਮਵਾਸਨਾ ਵਰਧਕ: ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸ਼ਵਗੰਧਾ ਵਿੱਚ ਐਫਰੋਡਿਸਿਏਕ ਗੁਣ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਮਵਾਸਨਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਨਸੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਸਮੁੱਚੀ ਜਿਨਸੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਨਸੀ ਨਪੁੰਸਕਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹਾਸਿਲ  ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
  • ਮੂਡ ਵਿਚ ਵਾਧਾ:  ਅਸ਼ਵਗੰਧਾ ਵਿੱਚ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਾਂ ਉਦਾਸੀ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ, ਇਹ ਜਿਨਸੀ ਇੱਛਾ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
  • ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਜੀਵਨਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ: ਅਸ਼ਵਗੰਧਾ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਊਰਜਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਜੀਵਨਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਸਰੀਰ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਥਕਾਵਟ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ, ਇਹ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸੈਕਸ ਡਰਾਈਵ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਅਸ਼ਵਗੰਧਾ ਕਿਵੇਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 

ਅਸ਼ਵਗੰਧਾ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ  ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੜੀ-ਬੂਟੀ ਨੂੰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਤਰਲ ਜਾਂ ਪਾਊਡਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. 

ਸੰਜੀਵਨੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਮਰਦਾਨਾਂ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਹੈ।